Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Služby Data Center Life Cycle Services > Plánovanie

 
 

Výzvy


Čo je pre mňa najvýhodnejšie?
Plánovanie fyzickej infraštruktúry môže byť časovo náročné a frustrujúce.  Potrebujete správne definované požiadavky, ktoré je možné jednoducho previesť do podrobného dizajnu tak, aby ste predišli opravám a oneskoreniam.


    
    
    
    
    

   Riešenia

   Naši odborníci na dátové centrá vám pomôžu naplánovať váš projekt pomocou jednoduchého a osvedčeného štvorkrokového procesu
   1. Zostavenie šiestich kľúčových parametrov projektu, ktoré kontrolujú architektúru systému:
   Kritickosť, kapacita, plán rastu, efektivita, hustota a rozpočet
   2. Vytvorenie konceptu projektu:
   Výber referenčného dizajnu na základe šiestich kľúčových parametrov projektu
   3. Zapracovanie vašich preferencií a námietok:
   Identifikácia, validácia a prispôsobenie vašich špecifických podrobností pre doladenie systémového konceptu
   4. Stanovenie požiadaviek na implementáciu:
   Zhromaždenie štandardov, kódov, termínov, priradenie zdrojov a požiadaviek procesov
   Tieto kombinované výstupy sa stanú vstupmi pre fázu vypracovania návrhu.

   Výhody

   Princípom tohto procesu je zaistenie správnych ľudí v správnych postupoch, ktorí rozhodujú správne pre účely maximalizácie efektivity.
   Obchodné potreby, na ktorých sú postavené
   Projektové parametre, z ktorých sú vytvorené
   Systémový koncept, doplnený procesmi validácie
   Preferencie používateľa a námietky, ktoré sú pridané do
   Požiadaviek implementácie

   Faktory diferenciácie

   • Zjednodušenie a skrátenie plánovania a procesu implementovania pomocou našich rozsiahlych databáz referenčných dizajnov.
   • Vykonanie najlepších postupov pre redukciu rizika odstávky nových a existujúcich dátových centier.
   • Pozitívny vplyv na projekt a celkovú prevádzkovú životnosť dátového centra.

   Architektúra

   Click to enlarge jpg file (160 ko)

    Späť na dátové centrá a siete
      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Pozrite si viac riešení dátových centier pre podniky

     

    Užitočné linky