Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Služby Data Center Life Cycle Services > Prevádzka

 
 

Výzvy


Ako môžem pracovať na najvyšších úrovniach?
Vaše dátové centrum je funkčné a v prevádzke, je však jeho prevádzka optimálna?  Potrebujete schopnosť trvale udržiavať, prevádzkovať, monitorovať a optimalizovať jedinečné hardvérové a softvérové konfigurácie vašich dátových centier.


    
    
    
    
    

   Riešenia

   Udržiavanie – Komplexné služby dostupné pre zaistenie vašej misie.  Kritické aplikácie majú zaistenú neustálu primeranú starostlivosť a údržbu, ktorú potrebujú pre obsluhu na optimálnej úrovni.
   Prevádzkovanie  – Viaceré ponuky založené na našich overených metodikách a komplexných postupoch.
   Monitorovanie  – Trvalé lokálne alebo vzdialené monitorovanie vašich dátových centier vám umožňuje predchádzať, identifikovať a riešiť problémy rýchlejšie a s vyššou presnosťou, pri súčasnom zaistení požadovanej viditeľnosti a úrovne riadenia.
   Optimalizovanie  – Využitie prostriedkov vášho dátového centra pre zaistenie najvyššej úrovne výkonu a bezpečnosti.

   Výhody

   Poskytujeme viac služieb v tejto kategórii ako ktorákoľvek iná spoločnosť
   Naša odbornosť a účinnosť v tejto fáze je získavaná z našich rozsiahlych skúseností z vyhodnocovania, plánovania, navrhovania, budovania a uvádzania tisícok dátových centier do prevádzky na celom svete.  Poskytujeme miestne a vzdialené zdroje pre udržiavanie, prevádzku a optimalizáciu infraštruktúry vášho dátového centra, nie len pre naše produkty, ale pre všetky komponenty v stojane, rade a miestnosti.

   Faktory diferenciácie

   • Poskytujeme najvyššiu úroveň služieb pre všetky produkty dátových centier a riešení Schneider Electric.
   • Udržiavame celú vašu infraštruktúru, vrátane udržiavania alebo riadenia zmlúv o vykonávaní údržby pre produkty tretích strán
   • Poskytujeme miestny a vzdialený personál pre prevádzku a optimalizáciu infraštruktúry dátových centier.

   Architektúra

   Click to enlarge jpg file (160 ko)

    Späť na dátové centrá a siete
      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Pozrite si viac riešení dátových centier pre podniky

     

    Užitočné linky