Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Služby Data Center Life Cycle Services > Prístup

 
 

Výzvy


Kde som teraz?
Potrebujete presne vyhodnotiť dátové centrum pri rutinných príležitostiach a v prípade výskytu problémov. Maximalizácia prevádzkyschopnosti, zníženie spotreby energie a minimalizácia nákladov môže zvýšiť vašu konkurenčnú výhodu.


    
    
    
    
    

   Riešenia

   Servis pre napájanie a chladenie

   • Vyhodnotenie iskrenia
   • Štúdie koordinácie ističov
   • Štúdie faktoru napájania
   • Infračervená termografia
   • CFD analýza
   • Štúdie toku zaťaženia

   Zjednodušovanie

   • Vyhodnotenie rizika a spoľahlivosti
   • Služby certifikácie
   • Kapacita napájania a chladenia

   Úspory

   • Vyhodnotenie riadenia energie (dodávka)
   • Vyhodnotenie riadenia energie (požiadavka)

   Výhody

   Náš tím sa skladá z viac ako 7000 zaškolených špecialistov, ktorí používajú štandardizovanú, dokumentovanú a overenú metodológiu vyhodnotenia vášho dátového centra.  Prostredníctvom vyhodnotenia vyhodnocujeme a identifikujeme bezpečnostné a kapacitné problémy, faktory nedostatočnej efektivity, stratégie ukončenia životnosti a iné kritické prvky, ktoré zjednodušia váš život a znížia náklady.

   Faktory diferenciácie

   • Vykonávame viac štúdií koordinácie ističov a posúdenia iskrenia ako ktokoľvek iný na svete, buďte si istý, že dátové centrum je v bezpečí a dostupné
   • Ponúkame kompletný sortiment služieb vyhodnotenia napájania, chladenia, IT miestností a bezpečnosti
   • Vyhradená servisná dodávateľská sieť

   Architektúra

   Click to enlarge jpg file (150 ko)

    Späť na dátové centrá a siete
      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Pozrite si viac riešení dátových centier pre podniky

     

    Užitočné linky