Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Riadenie budov a bezpečnosť
Ponuka produktov
Ponuka produktov
Get Adobe Flash player
 
 
 

Riadenie budov a bezpečnosť

 
 

Postup pri vytváraní bezpečných, výkonných budov sa začína komplexným uceleným prehľadom budovy, ako budova funguje a prevádzkuje sa a kto bude budovu využívať. Schneider Electric ponúka portfólio produktov, ktoré umožňuje integrovaný prístup k riadeniu budov, ktorý môže ušetriť využivanie energie až o 30 %, znížiť kapitálové výdavky, znížiť prevádzkové náklady a zlepšiť celkovú výkonnosť podniku.  To zahŕňa najširšiu ponuku pre bezpečnosť priemyslu ponúkajúcu IP a analógové bezpečnostné video systémy. Od megapixelu a integrovaných polohovacích systémov k video manažmentu.

  
 
Viac

Viac 

Podpora

 

Dokumenty na stiahnutie

Downloads
 

Nové katalógy

 

 

Referenčné stavby