Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Automatizácia a riadenie
Ponuka produktov
The NEXT generation
 
 
 

Automatizácia a riadenie

 
 

Produkty pre automatizáciu a riadenie

Schneider Electric je špecialista v oblasti návrhu a výroby riešení automatizácie a riadenia. Na týchto stránkach nájdete rozšírenú ponuku produktov od programovateľných relé cez výkonné riadenie pohonov až po moduly rozhraní. Máme technológiu vhodnú pre riadenie jednoduchých strojov cez aplikácie pre komplexné riadenie procesov vo všetkých oblastiach priemyslu, infraštruktúry a budov.

  
 
Viac

Viac 

Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

 

Dokumenty na stiahnutie

Downloads