Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Výrobcovia rozvádzačov
    
    
    

   Výrobcovia rozvádzačov

   Pomôžeme vám zlepšiť výkonnosť

    
    

   Schneider Electric spolupracuje s výrobcami rozvádzačov s cieľom rozvíjať ich aktivít s pridanou hodnotou pri súčasnom zvyšovaní ich výkonnosti.

   Navštívte medzinárodné internetové stránky venované len pre výrobcov rozvádzačov:
   www.panelbuilders.schneider-electric.com

   Náš záväzok:

   Ocenenie vašej odbornosti a zaistenie podpory naprieč celým procesom vášho podnikania
   Podporíme vašu odbornosť, aby ste boli ešte lepší a mohli ste splniť ešte náročnejšie požiadavky kontraktorov a koncových zákazníkov.

   Dlhodobé zachovanie a rozvíjanie vašej pridanej hodnoty
   Schneider Electric zaisťuje kompletnú ponuku produktov, softwaru, služieb a podpory špeciálne určenú pre výrobcov rozvádzačov, nech už ide o rozvádzače na rozvod el. energie alebo na ovládanie strojov a automatizačných systémov.

   Záruka kvality služby až k vašim dverám
   Schneider Electric vytvára štruktúru a riadi svoju sieť oficiálnych distribútorov pre zaistenie kvality služieb.

   Naštandardné vzťahy so záväzkom skutočného partnerstva
   Schneider Electric vyvíja celosvetový program partnerstiev, ktoré sú adaptované na miestne podmienky a rozvíjajú sa postupne v jednotlivých krajinách. Sú otvorené pre výrobcov rozvádzačov spĺňajúcim špecifické výkonnostné kritéria.

    
    
    
    
    

   Informácie o našich riešeniach, produktoch a službách nájdete na stránkach:
   > Riešenia 
   > Automatizácia a riadenie
   > Distribúcia elektrickej energie
   > Služby
   > Školenia 

    

   Na získanie špecifických informácií o riešeniach, výrobkoch alebo službách Schneider Electric kontaktujte naše zákaznícke centrum.

     
    
   Viac

   Viac 

   Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

    

   Školenia